NTA 8195 Circulair Textiel

Circulaire bedrijfskleding is een term die op enorm veel manieren uitgelegd kan worden. Op dit moment bestaat er geen eenduidige manier om circulaire bedrijfskleding te benoemen. Voor zowel marktpartijen als klanten geeft dit onduidelijkheid. Bij het ontstaan van het CircTex project is daarom de vraag gesteld aan de NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) in hoeverre normalisatie een oplossing kan zijn. Door interesse van meerdere marktpartijen is er inmiddels een Nederlands Technische Afspraak (NTA) circulair textiel tot stand gekomen en wordt er in 2021 gewerkt aan een certificerings- model voor circulaire kleding. Een NTA is een document waarin definities zijn opgenomen die de leidraad vormen in een sector.

Closed loop of open loop?

In de NTA is een schema opgenomen. Dit geeft duidelijkheid over hoe gerecycled materiaal benoemd moet worden. Gerecycled materiaal is een term waar inmiddels veel onder valt. Dit model maakt onderscheid in materiaal afkomstig uit de textielindustrie (closed loop) en materiaal buiten de textielindustrie (open loop). Vervolgens is met A, B, C en D benoemd wat de daadwerkelijke oorsprong is van het gebruikte gerecyclede materiaal. Hergebruik, repareren, herfabriceren en recyclen geven aan welke toepassingen mogelijk zijn met het materiaal. Dit geeft invulling aan het gedachtegoed van de Ellen MacArthur Foundation.

FAQ NTA 8195 Circulair-Textiel – Eisen en categorieën

Is er een rangorde in het gebruik van de categorieën?

In de NTA is geen sprake van een rangorde. De NTA werkt aan de hand van categorieën A1 tot en met D1. Hiermee wordt duiding gegeven aan welke inputstromen er mogelijk zijn. Dit zorgt ervoor dat iedereen weet wat er wordt bedoeld. Alle vormen van recycling (hergebruik van grondstoffen) zijn goed voor het milieu. De doelstelling is om helderheid te geven over het gebruikte materiaal.

 

Mogen open loop grondstoffen (zoals polyester van PET flessen) die verwerkt worden in een textielproduct aangemerkt worden als circulair?

De NTA circulair textiel omschrijft verschillende categorieën. De grootste splitsing wordt gemaakt tussen materiaal dat voortkomt uit de textielindustrie (closed loop) en materiaal dat vanuit een andere industrie (open loop) gebruikt wordt in kleding. Gerecyclede PET flessen (repet) is een materiaal dat valt onder open loop materiaal. Het is materiaal dat in eerste instantie niet is gebruikt in de textielindustrie. Gerecyclede PET-flessen die vervolgens gebruikt worden in textiel, worden in de NTA benoemt als open loop D1.

Gezien het onder de NTA valt kan het benoemd worden als circulair, echter hierbij dient altijd de verwijzing D1 te zijn vermeld. De NTA geeft met de codering inhoud aan het woord ‘circulair’.

 

In welke mate speelt circulair design een rol in de NTA?

Circulair design is een essentieel onderdeel in het recyclebaar maken van kleding. De NTA richt zich op de inputstromen die gebruikt wordt in het kledingstuk. Met de verschillende categorieën geeft het duiding aan de grondstoffen die er zijn. Het gebruik van gerecycled materiaal zegt echter nog niks over de recyclebaarheid van het product na de levensduur. Enkel wanneer het product voldoet aan de inputstromen én duidelijk is hoe en tot wat het product kan worden gerecycled is een product volledig transparant volgens de definities van de NTA. Circulair design staat opgenomen in hoofdstuk 8 van de NTA. Het gebruik van monostromen en deassembleerbaar maken zodat het recyclebaar is tot een hoogwaardige grondstof is de essentie van een circulair design. Lees hier meer over hoe Groenendijk dit doet.  

 

Op welke manier kan de toepassing van de NTA bewezen worden?

De toepassing van de NTA kan voor een groot deel bewezen worden aan de hand van bestaande certificeringen. Voorbeelden hiervan zijn GRS, RCS en Repreve. De NTA is echter geen norm en er is dan ook geen certificeringsproces beschikbaar voor de NTA. Om die reden werkt een nieuwe commissie, met de NTA als startpunt, aan het opstellen van een norm met bijbehorend certificeringsschema.

 

BestaaN er al 100% closed loop circulaire textielproducten?

Anno 2021 is de techniek nog niet zo ver om de herwonnen closed loop textielvezel voor 100% in een textielproduct te verwerken zonder in te boeten op kwaliteit. In de praktijk zal zeker nog meer dan de helft van het textielproduct bestaan uit nieuwe of open loop grondstoffen. Het doorvoeren van een circulair design zoals beschreven in de NTA zorgt ervoor dat meer producten recyclebaar zijn tot een grondstof geschikt voor nieuw textiel. Het toepassen van monostromen en het product deassembleerbaar maken, zorgt er met de huidige techniek voor dat het product hoogwaardiger recyclebaar is.

 

Kan een product dat op de markt wordt gebracht als D1 veranderen naar A4?

Een product kan op de markt worden gebracht met een % A1 en een % D1. (zie vraag 3). Wanneer dit product middels een retournamesysteem wordt ingenomen en vervolgens middels een refurbishment programma ingezet wordt bij een nieuwe gebruiker, dan wordt dit product in de NTA gecategoriseerd als A4. Doorslaggevend hierin is het wisselen van eindgebruiker.

Wil jij meer weten over de NTA Circulair Textiel?

Neem gerust contact met ons op. Wij beantwoorden graag al jouw vragen. Samen zetten wij een stap richting een duurzamere wereld.