Duurzame innovaties

Naast efficiënt werken, zien wij duurzaam handelen als standaard. Deze uitgangspunten versterken elkaar en leggen de basis voor innovatie. Om impact te maken zijn de huidige technieken in de textielindustrie (nog) niet voldoende. Er is een flinke kloof tussen wat we willen en wat we op dit moment kunnen. Om deze kloof te overbruggen, grijpen wij met beide handen technologische ontwikkelingen aan en starten we nieuwe, soms onverwachte, samenwerkingen. Wij geloven dat het een teamspel is. Groenendijk alleen kan niet de wereld veranderen. Wel kunnen we met ons handelen bijdragen, inspireren en activeren.

Refurbishment programma

Wij willen dat onze kleding zo lang mogelijk gebruikt wordt. Producten hebben een levensduur én een gebruiksduur. Voorheen zagen we dat kledingstukken welke amper gedragen waren of in goede staat verkeerden ingeleverd werden voor recycling. De kleding werd vervolgens direct gerecycled tot bijvoorbeeld isolatiemateriaal of meubilair.

Zonde! Dit matcht niet met het optimaliseren van de levensduur. In 2019 hebben we een systeem opgezet waarmee we in staat zijn kleding te selecteren voor refurbishment en te reconditioneren tot een volwaardig ‘nieuw product’. De kleding komt terug aan de hand van het TextilePoint retour systeem en vervolgens word de kleding uitgebreid gecontroleerd, gewassen en gestoomd. Daarna wordt de kleding weer opgenomen in het magazijn en uitgeleverd aan een nieuwe drager.

De kleding krijgt zo weer een nieuwe levenscyclus. In onderstaand figuur wordt de cyclus uitgebeeld. Als een kledingstuk niet meer geschikt is voor refurbishment wordt het gerecycled volgens de vier gradaties.

 

Onderzoek naar 100% duurzame bedrijfskleding

CircTex is een onderzoeksproject binnen Interreg dat zich richt op de ontwikkeling van recycling- en productietechnieken voor circulaire werkkleding. De textielindustrie is nog altijd één van de meest vervuilende industrieën, het is dus noodzakelijk om te blijven innoveren. 

Het project om een 100% circulaire Rijkswaterstaat (RWS) jas, shoftshell en worker te produceren is daardoor omarmt door het Interreg North-Europa programma. Dit programma biedt ondersteuning aan innovatieve projecten die Europa verder kunnen helpen. Samen met partners uit de textielbranche vormen wij de projectgroep.

 

 

 

Circulaire verbouwing

Groenendijk heeft deelgenomen aan de Community of Practice Circulair (ver)bouwen van MVO-Nederland. Dit heeft er toe geleid dat ons nieuwe bedrijfspand circulair is verbouwd.

We zijn bewust een bestaand pand betrokken aan de rand van Woerden. Het pand was oorspronkelijk niet geschikt voor onze bedrijfsvoering, maar had wel de mogelijkheid daartoe. We zijn op zoek gegaan naar bedrijven die onze circulaire visie deelden. Door alle kennis te bundelen is een vooruitstrevend circulair plan ontstaan. 

Begin 2018 is het pand volledig gestript. Voor de nieuwe opbouw is eerst gekeken welke materialen zich allemaal al bevonden in het pand. Er is gekozen om materialen in beginsel te verbeteren. Het is immers een bestaand pand. In het kantoorpand zijn geen kozijnen meer. De oude binnen kozijnen zijn voorzien van brandwerend glas en ingezet als afscheiding tussen het atelier, bedrukking en het magazijn. De ‘oude’ aluminium kozijnen zijn gewrapt en herplaatst in de gevel.  

Er is voor de nieuwste technologie gekozen. Zo is direct gestart met de aanleg van een Warmte- en Koudeopslag. Er zijn twee bronnen geslagen op 45 en 65 meter diepte die worden gebruikt om ons pand te verwarmen en te koelen. Dit bespaart ons 80% aan energieverbruik.

Zomer 2020 zijn er 3600 zonnepanelen op het dak bevestigd, jaarlijks wekken wij hiermee zo’n 1.200.000 kW aan duurzame strook op. Hiermee worden onze buren Ferm Werk ook voorzien van stroom en alles wat overblijft, leveren we terug aan het net.

Ghana, een regio die meeprofiteert

Sinds 2019 maken wij kleding in Ghana. Dit is een bewuste keuze. De fabrieken hebben moeite om te concurreren op de internationale markt. In combinatie met de overdaad aan tweedehands kleding van buiten Afrika is de innovatie kracht steeds verder afgenomen.

Om de werkgelegenheid en leefomstandigheden te verbeteren is Groenendijk een samenwerking gestart met een Ghanese fabrikant. In 2018 is er gewerkt aan de verbetering van de productielocatie en is er gestart met samples om uiteindelijk te komen tot een concurrerend product. Door het kennisniveau te verbeteren is de kwaliteit enorm verbeterd. In samenwerking met Ethical Apparel Africa werken we aan verbetering van de werk- en leefomstandigheden. Zo wordt er gefaciliteerd met transport, gezondheidseducatie, muskietennetten en een eerlijk salaris.

Normering voor Circulariteit

Tegenwoordig wordt alles circulair genoemd, maar is dat ook terecht? Het gebruik van een duurzaam of gerecycled materiaal betekent niet direct dat een product circulair is. Wij merken dat circulariteit vooral wordt  gezien als een marketingtechniek. Klanten weten niet altijd waar ze op moeten letten als het gaat om circulariteit. Dit zorgt voor miscommunicatie en verkeerde verwachtingen vanuit zowel het bedrijf als de klant.

Wij zijn in gesprek geraakt met de NEN en hebben de vraag gesteld: “kunnen we een norm voor circulaire bedrijfskleding opstellen?’’. De eerste stap hiertoe bleek een Nederlands Technische Aanwijzing. Vanuit een NTA kan vervolgens een CEN/ISO normeringstraject gestart worden voor circulaire textiel.

In 2019 is een commissie gestart die als doel had een NTA voor circulair textiel op te stellen. Begin 2020 is de NTA circulair textiel gepubliceerd. Vervolgens is gedurende 2020 een normcommissie ingesteld die werkt aan een certificeringschema voor circulair textiel. Groenendijk is deelnemer in deze commissie, verwacht wordt dat in 2021 een certificering beschikbaar zal zijn voor circulair textiel.

Duurzaamheid meten

In 2018 zijn wij lid geworden van het GSES platform. Dit is een nieuw platform dat als doel heeft om duurzaamheid meetbaar te maken. Het hanteert een systeem waarbij ook al reeds bestaande certificaten worden meegenomen. Daarnaast heeft het modules om het due diligence proces mee te ondersteunen. Met onze praktijkervaring dragen we actief bij aan nieuwe ontwikkelingen. Zo werken wij met GSES aan een efficiënte manier om gegevens van productielocaties uit te vragen en op te slaan. Ook wordt er gewerkt aan een methode om circulaire producten transparanter weer te geven.

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.