Het begon als een klein project. Opzoek naar de mogelijkheden om meer circulaire bedrijfskleding te maken. Geen simpel T-shirt maar échte werkkleding die voldoet aan de juiste normeringen en na gebruik in een circulaire keten terecht komt. Onze ambitie is om niet alleen te recyclen maar om er weer nieuwe werkkleding van te maken.

Inmiddels is het een omvangrijk project geworden dat past binnen het Interreg Subsidie programma. Dit is een Europees traject dat zich richt op het stimuleren van de innovatie binnen Europa. In twee keurrondes beoordeelt Interreg het projectvoorstel. Van de zo’n 70 ingestuurde projectvoorstellen zijn er in de eerste ronde in totaal 23 goedgekeurd. Wij zijn door naar de volgende ronde! Dit betekent dat onze projectopzet en visie bijdraagt aan het innoveren van de textielindustrie.

Dit kunnen wij niet alleen. Samen met onze vaste ketenpartners zijn we in gesprek gegaan en hebben we een circulaire keten op touw gezet. We hebben samen een plan gemaakt over hoe wij onze ideeën gaan testen en de ontbrekende puzzelstukken tot circulariteit gaan vinden.

Door de praktijkkennis te bundelen weten we voor een groot deel wat de randvoorwaarden zijn. Voor een aantal producten kunnen we dit dus al oplossen. Maar de werkelijkheid is dat voor veel producten dit niet nog niet mogelijk is. Zo zijn er vier fases waarin we processen anders moeten gaan vormgeven:

  • Grondstoffen
  • Productie
  • Gebruiksfase
  • Deassemblage


Onze doelstelling is om uiteindelijk alle producten in een circulaire keten vorm te geven. Gezamenlijk gaan wij daarvoor de obstakels wegnemen. Hier zijn we nu al druk mee bezig. De Interreg ondersteuning kan dit nóg verder versnellen!