Een indrukwekkende reis door Ghana was het begin. Inmiddels is er een hele mooie samenwerking ontstaan met een Ghanese kledingfabrikant. Misschien niet helemaal voor de hand liggend, maar in Ghana vindt van oudsher kledingproductie plaats. Geen mega industriële fabrieken, maar ze zijn wel belangrijk voor de lokale gemeenschap. Marien Groenendijk zag met eigen ogen hoe juist deze fabrieken moeite hebben om te concurreren op de internationale markt en het nóg moeilijker hebben gekregen door de overdaad aan tweedehands kleding van buiten Afrika.

Na een rondgang door de fabriek en allerlei mensen gesproken te hebben werd Marien enthousiast. “Het leek mij super om met deze mensen een productie op te starten en werkgelegenheid te creëren. Vooral de impact op de lokale omgeving vind ik belangrijk. Met Ethical Apparel Africa starten we verschillende initiatieven die de mensen écht helpen. Ook brengen we kennis en helpen we met het innoveren van de fabriek. Er is wat achterstand, maar dat maakt het juist zo waardevol om te helpen.”

Ethical Apparel Africa werd opgericht in 2015 ter ondersteuning van het Afrikaanse bedrijfsleven. Groenendijk gelooft er in dat het bieden van handvatten de Ghanese bevolking op economisch en sociaal vlak helpt. In 2018 zijn we gestart met de verbetering van de productielocatie en zijn de eerste samples gemaakt. Het doel is te komen tot een kwaliteitsproduct met een concurrerend productieproces. Hierin staat centraal: het verder helpen van de lokale omgeving.

Op dit moment leeft ruim 25% van de Ghanese bevolking onder de armoedegrens en zijn de leefomstandigheden niet goed. Het doel is om juist deze mensen op een duurzame manier te voorzien van werk en kennis. Werknemers krijgen direct aangeboden:

  • Salaris van twee keer het minimumloon
  • Gratis transport tussen werk en huis
  • Indien nodig gratis woonaccommodatie
  • Opening spaarrekening
  • Muskietennetten en gezondheidseducatie


Bij aanvang van dit project was de doelstelling dat midden 2019 een eerste productie is opgestart. De recente samples waren in kwaliteit perfect en er wordt nu een volledige productie voorbereid. De huidige verbeteringen zijn wat Groenendijk betreft een begin, nog lang geen eindpunt. Zowel in Ghana als bij Groenendijk wordt uitgekeken naar het resultaat!