Circulariteit, we horen het overal. Maar wat is circulariteit precies? Een circulaire economie staat tegenover de huidige benadering waarbij steeds nieuwe producten worden aangeschaft en na gebruik weer worden weggegooid. Deze wegwerp-en-vervangcultuur heeft een enorme impact op de aarde. Het circulaire model gaat ervan uit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later. Na gebruik worden producten gedemonteerd en materialen opnieuw gebruikt. Het streven is om de waarde van grondstoffen te behouden. Dit vraagt om een andere manier van denken en doen. Niet van één partij, maar van iedereen. We werken in een internationale keten met producenten, (toe)leveranciers en eindgebruikers. Het is belangrijk dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft.

Om die reden zijn wij voorstander van de onlangs gepubliceerde Nederlands Technische Afspraak (NTA) ‘Circulair Textiel’ van de NEN. Wij zijn lid van de in 2019 gestarte commissie en willen samen met andere partijen uit de sector een speelveld creëren waarin iedereen dezelfde uitgangspunten heeft. Op die manier kunnen er kringlopen ontstaan binnen de sector die niet afhankelijk zijn van één partij. Vooralsnog is dit een Nederlands initiatief maar de verwachting is dat dit aanzet tot internationaal vervolg.

De NTA richt zich op het gebruikte materiaal in het kledingstuk. Zonder waardeoordeel wordt duidelijkheid gegeven over de oorsprong ervan. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen grondstoffen die uit de textielketen afkomstig zijn (closed loop) en grondstoffen die elders afkomstig zijn (open loop). Dit zegt vervolgens nog niks over de toekomstige circulariteit van het product. In de NTA wordt dit verduidelijkt met het belang van circulair design. Gezien er nog amper kleding is die geschikt is om hoogwaardig te recyclen (closed loop), vinden wij dit stuk enorm belangrijk. Dit is essentieel om uiteindelijk tot producten te komen die gemaakt zijn van materiaal uit de textielketen.

Kleding bestaat uit verschillende materiaalsoorten. Denk aan gemixte stoffen, knopen, ritsen, striping en badges. Maar ook beschermende vlakken, coatings, finishes of verschillend materiaal voor binnen- en buitenvoeringen. Met garen en lijm worden materialen tot kleding geconfectioneerd. Het deassembleren (scheiden) van deze materialen gaat niet of nauwelijks meer. Het creëren van monostromen is wel noodzakelijk om recycling mogelijk te maken tot grondstoffen van hoogwaardige kwaliteit. Er zijn vier fases waarin we processen anders moeten vormgeven: grondstoffen, productie, gebruiksfase en retourname.

In onze projecten zetten we ons daar enorm voor in. In onze From Scratch collectie hebben we een aantal aansprekende voorbeelden. Onze doelstelling is om uiteindelijk al onze producten in een circulaire kringloop vorm te geven. Lees bijvoorbeeld hier over ons retourname programma, recycling opties van blends en over refurbishment mogelijkheden.

Om zoveel mogelijk producten volledig circulair te maken doen we zelf ook onderzoek. Zo zijn we initiatiefnemer van een groot Interreg project dat in de praktijk circulaire producten ontwikkeld zoals een RWS jas, shoftshell en worker. In dit project wordt vanaf de garenfabrikant tot aan de recyclingpartij samengewerkt. Daarnaast zijn onderzoekspartijen aangesloten om specifieke vraagstukken op te lossen. Het is essentieel om alle losse onderdelen als één proces te beschouwen. Eén fout kan het hele product zijn circulariteitswaarde doen verliezen. In dit project gaan we na een testfase over op productie en starten we een draagproef in de praktijk. Vervolgens wordt met de gedragen kleding het recyclingproces gestart. De output moet dienen als nieuwe grondstof voor een volgende productiecyclus.

De NTA is een mooie stimulans voor nieuwe innovaties. Ook in het vervolgtraject waarbij gewerkt zal worden een certificatieschema’s zullen we actief deelnemer zijn. Met ons team van specialisten helpen we hier graag aan mee. Meer weten?Bekijk hier het persbericht van de NEN.