Ieder jaar vindt de managementsysteem certificatie plaats waarbij wij worden gekeurd via de zogenaamde ISO audit. De audit van 2021 heeft begin dit jaar plaatsgevonden en hieruit is gebleken dat de belangrijkste auditdoelstellingen behaald zijn. We zijn dus geslaagd. Dit betekent natuurlijk niet dat wij vanaf nu achterover leunen en wachten op de volgende audit. We blijven werken aan de optimalisatie van onze processen om zo de tevredenheid van onze interne organisatie maar uiteraard ook van onze klanten verder te verbeteren.

Een ISO certificering maakt het voor bedrijven aantoonbaar dat producten, dienstverlening of systemen aan de afgesproken specificaties voldoen. Daarnaast ondersteunen de ISO normen innovatie en bevordert het de wereldwijde kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

We hebben het afgelopen jaar wederom aangetoond dat we onze processen onder controle hebben. Aandachtspunten van de audit van vorig jaar zijn naar tevredenheid opgepakt en verbeteringen zijn conform afspraak doorgevoerd.
Diverse afdelingen waren dit jaar geselecteerd om hun 'ISO kunstje' te doen, te weten de directie, CSR, Productie, HR, VBI, Inkoop, CO, VBU en Facilitair/BHV. Voor een aantal afdelingen was het de eerste keer dat ze zijn geauditeerd op ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu)

Ruimte voor verbetering is er natuurlijk altijd! In het auditrapport zijn een paar kleine verbeterpunten beschreven welke we dit jaar op gaan pakken en die in 2022 zullen worden getoetst.

Naast de doelstellingen die worden opgezet binnen de ISO werken we ook op andere vlakken aan verbetering. Zo is bijvoorbeeld begin 2020 de Groenendijk Academy van start gegaan. Binnen de Groenendijk Academy richten wij ons op het delen van kennis. Zowel binnen onze organisatie als daarbuiten. Middels trainingen over producten, nieuwe collecties, duurzaamheid en gespecialiseerde afdelingen zorgen wij ervoor dat medewerkers over de juiste kennis beschikken en zo de klant optimaal van dienst kunnen zijn.

Groenendijk Bedrijfskleding – werkt beter!

Meer informatie?

Klik op de button hiernaast en neem contact met ons op.