Logi Connekt is de duurzame partner die het logistieke proces in steden efficiënter en duurzamer aanpakt! In samenwerking met de gemeenten Leiden en Oegstgeest is eind mei een pilot gestart.

Vanaf nu komt Logi Connekt één keer per week bij Groenendijk alle pakketten ophalen die naar Gemeente Leiden of Gemeente Oegstgeest moeten. Dit doen ze met een kleine elektrische vrachtauto waarna de pakketten binnen deze gemeenten worden verspreid. Op die manier verminderen we de CO2 footprint en door de levering tot één keer per week te beperken, dringen we ook het verkeer in binnensteden en dorpen terug.

Een duurzame en circulaire samenleving is ons doel. Om dit te bereiken zijn we altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en innovaties. Onder andere dankzij een duurzaam bedrijfspand, het verduurzamen van onze verpakkingen en het in gebruik nemen van brievenbuspakketten dringen wij onze CO2 footprint terug. De samenwerking met Logi Connekt is weer een mooie nieuwe stap in de juiste richting! Wanneer deze pilot slaagt bekijken we uiteraard of we deze duurzame vorm van vervoer ook in andere plekken in Nederland kunnen inzetten!

We houden je op de hoogte!