BOA-domeinen, hun functies en kleding

Sinds april 2010 zijn alle functies van BOA’s ondergebracht in 6 verschillende BOA-domeinen (werkgebieden). Elk domein heeft zijn eigen specifieke functies en bijbehorende kleding, maar alleen voor BOA-domein 1 (openbare ruimte) is er een landelijk modeluniform ontwikkeld waarmee de BOA openbare ruimte duidelijk herkenbaar is voor burgers. Groenendijk Bedrijfskleding is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit uniform en werkte hiervoor nauw samen met de VNG en BEBOA. Het resultaat is de VNG-handreiking waarin alle richtlijnen duidelijk staan beschreven.

Zes BOA-domeinen

 • Openbare ruimte (BOA-domein 1)
 • Milieu, welzijn en infrastructuur (BOA-domein 2)
 • Onderwijs (BOA-domein 3)
 • Openbaar vervoer (BOA-domein 4)
 • Werk, inkomen en zorg (BOA-domein 5)
 • Generieke opsporing (BOA-domein 6)
Gemeente Harderwijk Logo van

“De persoonlijke webshop was toen wij de keuze voor Groenendijk hebben gemaakt wel echt uniek. Maar naast de webshop zijn jullie professioneel en leveren jullie kwaliteit. Ook werden we vanaf de eerste kennismaking prettig geholpen!”

M. Timmer, Handhaving gemeente Harderwijk BOA

Alle BOA-domeinen en hun functies

Hoewel Groenendijk Bedrijfskleding voor BOA’s uit alle domeinen passende kleding kan leveren, zijn er drie BOA-domeinen waar BOA’s ook echt in uniform worden gestoken. Naast BOA-domein 1 (openbare ruimte), zijn dit BOA-domein 2 (milieu, welzijn en infrastructuur) en BOA-domein 4 (openbaar vervoer). Hieronder vind je een overzicht van alle beroepsgroepen uit deze domeinen die een uniform dragen.

Domein 1 - Openbare ruimte

BOA’s in domein 1 zijn bevoegd om overlast binnen de openbare ruimte te signaleren en aan te pakken. Functies met uniform die vallen onder het domein openbare ruimte:

 • APV-controleurs
 • Brandweercommandanten
 • Controleurs openbare ruimte
 • Gemeentelijke opsporingsambtenaren
 • Integraal handhavers
 • Parkeercontroleurs
 • Toezichthouders (bijvoorbeeld Stadstoezicht)

Domein 2 - Milieu en welzijn

BOA’s in domein 2 zijn bevoegd om (economische) milieudelicten op te sporen. Functies met uniform die vallen onder het domein milieu, welzijn en infrastructuur:

 • Algemene Inspectiedienst
 • Arbeidsinspectie
 • Boswachters
 • Controleurs vaarwegen
 • Gemeenten
 • Jachtopzieners (functiegroep flora- en faunabeheer)
 • Milieu inspecteurs (functiegroep milieuopsporingsambtenaar)
 • Provincies
 • Regionale milieudiensten
 • Rijkswaterstaat
 • Staatstoezicht op de Mijnen
 • VROM-inspectie
 • Waterschappen

Domein 4 - Openbaar vervoer

BOA’s in domein 4 zijn bevoegd om strafbare feiten binnen het openbaar vervoer op te sporen. Functies met uniform die vallen onder het domein openbaar vervoer:

 • Conducteurs (bijvoorbeeld NS)
 • Controleurs openbaar vervoer (BOA-OV)
 • BOA in dienst van een bedrijf (bijvoorbeeld ProRail)
 • BOA in dienst van een gemeente (belast met handhaving openbare orde)

Het juiste advies voor BOA-kleding

Als officieel leverancier van de befaamde politiepolo en medeontwikkelaar van het officiële modeluniform van de BOA openbare ruimte, heeft Groenendijk Bedrijfskleding alle kennis en ervaring in huis om jou van het juiste advies te voorzien.

 

harderwijkgrey.svg
gemeentegroningen-grey.svg

Meer weten?

Overtuigd van onze kwaliteiten? Neem dan vandaag nog contact op met één van onze BOA-kledingspecialisten.